Det här är vad som gäller hos oss i föreningen. Om du har några frågor får du gärna höra av dig till styrelsen.


Alla boende medverkar till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner eller gör åverkan i våra hus eller på våra gårdar.


Ordningsregler:

I ordningsreglerna hittar du information om vad som är OK eller inte i föreningen. Som boende i föreningen ansvarar du för att dina gäster som vistas i din lägenhet eller dess omgivning följer de gemensamma ordningsreglerna.


Avgift:

Årsavgiften fördelas enligt andelstal och betalas månadsvis i förskott. Avgiften ska vara föreningen tillhanda sista bankdagen i månaden. Vi kan för närvarande inte använda autogiro utan hanterar inbetalningarna manuellt. Det är därför viktigt att du använder referensnumret som står på avin som referens vid din inbetalning. Vid försening tar föreningen ut en påminnelseavgift. Vid längre fördröjning med betalning kommer eventuell panthavare att informeras samt att medlemmen kan på sikt förlora rätten till medlemskap i föreningen.


Felanmälan:

Anmäl genast fel eller brister som uppstår i lägenheten eller gemensamma utrymmen som kan skada fastigheten till styrelsen. Blankett för felanmälan finns utanför styrelserummet på Lantmätarvägen 15 eller som PDF att ladda ner här. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel som får en större skada till följd.


Renovering:

Bostadsrättsinnehavaren kan utföra enklare renovering som att måla om, byta tapeter eller andra mindre kosmetiska ändringar i lägenheten utan särskilt tillstånd.


Gäller dina planer mer än rent kosmetiska åtgärder behöver du kontakta styrelsen eftersom vissa renoveringar kräver godkännande av dem (§ 44 i föreningens stadgar). Det finns även lagar som styr bostadsrättsinnehavarens skyldighet att informera och få tillstånd för renoveringsarbete. Detta gäller till exempel ändring av befintliga avloppsledningar, värme eller vatten. För arbeten som kräver ingrepp i elektronik, ventilation eller vatten/avlopp krävs att arbetet utförs av en certifierad fackman och i ansökan måste framgå vem som kommer att utföra arbetet. Blankett för ansökan om tillstånd hittar du här.


Våtrumsarbeten utförs i enlighet med AB Svensk våtrumskontroll (GVK). Mer information

på www.gvk.se eller telefon 08-702 30 90. Avloppsstammarna är renoverade med reliningmetoden.


Bostadsrättsinnehavare får under inga omständigheter utföra ändringar som kan vara till men för annan lägenhetsinnehavare eller för bostadsrättsföreningen.

Kontakta gärna styrelsen om du är osäker.


Ohyra:

Ohyra (inklusive möss) i lägenheten ska omedelbart anmälas till styrelsen.


TV, telefoni och bredband:

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor. Kontakta Telenors kundservice på 020-222 222 vid frågor kring abonnemang och priser.


Styrelsen tar ut en obligatorisk månadsavgift för TV, telefoni och bredband.


Nycklar:

Nycklar till gemensamma utrymmen samt tvättlås ska lämnas från säljare till köpare. Föreningen hanterar endast de nycklar som går till porten, avfallsmoloker, tvättstugor och förrådsgångar. Finns behov av fler nycklar kan dessa beställas hos styrelsen mot en avgift. Föreningens medlemmar ansvarar själva för nycklar till lägenheten och de utrymmen där hänglås behövs.


Lägenhetsförråd:

Till bostaden hör två förråd. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att det inte förvaras brandfarliga vätskor eller varor i förråden. Det är också upp till bostadsrättsinnehavaren att hålla rent i och kring sitt förråd (städning av källargången sker regelbundet men städning av förrådsgångarna är medlemmarnas ansvar). Det är också upp till boende med taklampa att kontakta styrelsen för att få en ny lampa så denne kan byta lampa.


Grannsamverkan:

Grannar i samverkan är det bästa skyddet mot tjuven. Be någon granne ta hand om posten när du reser bort så att inte post blir liggande och signalerar att du är på resa.


Tvätt- och diskmaskin:

Tvätt- och diskmaskin ska monteras av fackman. Diskmaskin ska vara kopplad till kallvatten och läckageskydd ska vara monterat.


Köksfläkt:

Vid byte av köksfläkt/spiskåpa rekommenderas att kolfilterfläkt monteras. Blockera eller ”bygg inte in” ventilationsdonet vid montering. Kontakta styrelsen om du är osäker.


Ventiler:

Tilluftsventilerna över fönstren ska rengöras regelbundet. Information hittar du här.


Parabol, markis eller utomhusantenn:

Särskilda regler gäller för att sätta upp parabolantenn, markis och utomhusantenn. Kontakta styrelsen för information och tillstånd.


Vattenvarnare:

I skåpet under diskhon finns en vattenvarnare placerad för att varna vid eventuella översvämningar eller fuktskador och signalen låter ungefär som ett brandlarm.


Tänkvärt:

De vanligaste klagomålen brukar gälla att man inte städat efter sig i tvättstugan och att man upplever att grannarna väsnas så försök tänka lite extra i situationer som gäller just detta. Om du har problem med att någon granne stör - försök prata med dem först. Det kan vara så att de inte är medvetna om hur lyhört det är i husen. Om du inte har möjlighet att prata med grannen eller känner att du inte blivit hörd får du gärna höra av dig till styrelsen så försöker vi lösa problemet.


Vi äger våra fastigheter gemensamt och har ett ansvar inte bara mot oss själva utan mot alla grannarna. De kostnader som uppstår i samband med att något går sönder eller att någon saboterat föreningens fastigheter kommer till syvende och sist att hamna på våra avgifter. 


Var sparsamma med vatten och värme. Ju lägre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el desto större möjlighet har föreningen att behålla de låga medlemsavgifterna.