Styrelsen nås enklast via mejl till brfprosten@gmail.com.


Datum för samtliga styrelsemöten samt kontaktuppgifter för enskilda styrelsemedlemmar går att hitta i alla portar eller ladda ner som pdf här.


Blankett för felanmälan finns i tvättstugan på Lantmätarvägen 15 och anmälan lämnas i styrelserummets brevinkast på samma adress. Den kan även laddas ner här och mailas till styrelsen.


Vid akuta ärenden kontakta någon i styrelsen per telefon.