Fastigheten


Fastighetsbeteckningen är Bro Prästgård 1:49 i Upplands-Bro kommun och fastigheterna byggdes 1963 -1964.


Våra lägenheter finns på:


Byggmästarvägen 3, 5, 7
Lantmätarvägen 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Målarvägen 4, 6, 8


Fastighetsarealen är 15 639 m2 och bostadsarealen är 6 549 m2.


På tomten finns fem flerbostadshus med tre våningar och 108 bostadslägenheter fördelat på:


18 ettor
65 tvåor
11 treor
14 fyror


Därutöver finns två lokaler för uthyrning.


                                          Parkering


Föreningen har 94 parkeringsplatser (varav åtta med laddbox) och 28 garageplatser.


Parkeringsplatser finns längs Lantmätarvägen där även laddbox för elbil finns.

Garage finns på Lantmätarvägen och Byggmästarvägen.

Det är varierande kötid på parkeringsplatser och garage. Kontakta styrelsen om du är intresserad.


Gästparkeringarna på Lantmätarvägen har 2 timmars fri parkering via appen Aimo Park. Tiden därefter är avgiftsbelagd.

Information in English


For information in English, please contact us on brfprosten@gmail.com