Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Se fliken ”Att bo i bostadsrätt” under andrahandsuthyrning. Kontakta styrelsen innan du hyr ut i andrahand eftersom styrelsen behöver godkänna uthyrningen. Föreningen godkänner inte att en lägenhet köps in för att hyras ut.


Går det att betala medlemsavgiften med autogiro?

Det är för närvarande inte möjligt.


Var förvaras cyklar?

Det finns fasta cykelställ framför samtliga fastigheter och föreningen har för närvarande fem cykelförråd.


Finns det inre reparationsfond?

Nej.


Behöver jag en bostadsrättstilläggsförsäkring som ett komplement till hemförsäkringen?

Det behövs inte då Brf Prosten har tecknat bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.


Finns det bastu i föreningen?

Bastu finns på Lantmätarvägen 31 och nyckel kvitteras mot depositionsavgift. Bokningslista finns vid bastun. Följ ordningsregler för bastubad.


Var beställer jag extranycklar?
Kontakta styrelsen så får du hjälp med det. En avgift kan tillkomma för nya nycklar.


Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift?

Föreningen debiterar 1% av prisbasbeloppet per pantsättning.


Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift?

Föreningen debiterar köparen 2,5% av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift.


Tar föreningen ut någon obligatorisk extra tilläggsavgift?

Föreningen debiterar 254 kronor per månad i tilläggsavgift för bredband/TV och fast telefoni från Telenor.


Har du andra frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via mejl: brfprosten@gmail.com.