Tvättstugan är till för de som bor i föreningen och får endast användas till hushållstvätt. Varje användare ansvarar för att följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga reparationer förebyggs. Vid tvätt av bygel-BH ska tvättpåse användas.


Adress och ”öppettider”:

Tvättstuga finns på Lantmätarvägen 15 och Byggmästarvägen 3. Strömmen till maskinerna i dessa är påslagen mellan 07:00 – 21:30.


Boka tid:

Till varje lägenhet hör ett bokningslås som man bokar tid på tavlan i entrén till tvättstugan med. Sätt låset på pausraden eller boka en ny tid så fort du tvättat klart.

Om den som bokat ett pass inte påbörjat tvätt inom 30 minuter har annan medlem rätt att utnyttja tvättstugan i stället. Respektera varandras bokade tider. Det är absolut förbjudet för annan än den som bokat tid att avlägsna tvätt ur maskiner och torkrum så länge bokad tid löper.


Hänglås:

Tvätt- och torkrummens dörrar är försedda med låsbygel som du kan använda för att låsa dörrarna medan du använder utrymmena. Ta med ett eget hänglås märkt med ditt lägenhetsnummer (ex B42) och använd det. Tänk på att du måste tömma tvättrummet och ta bort ditt hänglås när din tvättid är slut – inte 30 minuter efter. Du har fortfarande rätt att använda torkrummet i 30 minuter efter att din tvättid är slut.

Manualer för maskinerna finns i tvättstugorna. Är det något som är oklart går det bra att kontakta styrelsen.


Städning:

Den som använder tvättstugan har skyldighet att städa de ytor som använts. Detta innebär att man ska:

  • Sopa och torka golv
  • Torka av maskiner och diskbänk
  • Skölj ur skurmopp och använda trasor
  • Rengör luddfiltret i torktumlaren
  • Stäng av timern till torkrummet och ta med dig dina sopor.

Tänk på att föreningen har sparsam städpersonal i tvättstugorna och det råder gemensamt ansvar över städningen.


Felanmälan:

Skriv en felanmälan om något går sönder och lägg den i Brf Prostens brevlåda på Lantmätarvägen 15 eller skicka ett mail till brfprosten@gmail.com. Är det akut försök kontakta någon av styrelseledamöterna per telefon.


Reglerna kan laddas ner här.