Det är vissa saker som skiljer sig mellan att bo i en hyresrätt och en bostadsrätt. Det som gäller för bostadsrättsföreningen framkommer i föreningens stadgar och några stöddokument, men här kommer en snabbgenomgång:


Dina rättigheter:
Som bostadsrättsinnehavare äger utöver samma rättigheter som en hyresgäst också rätten att:

- Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd

- Överlåta och pantsätta lägenheten

- Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänns av föreningens styrelse


Dina skyldigheter:
Som ägare av en bostadsrätt har du också mer skyldigheter än någon som bor i en hyresrätt eftersom du äger din lägenhet men också en del i föreningens fastigheter. En del av dina skyldigheter är:

- Endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet

- På utsatt tid betala medlemsavgiften

- Bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten som byggnaderna i sin helhet

- Ansvara för lägenhetens underhåll och skick

Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte upprätthålls kan bostadsrätten förverkas.

Du har möjlighet att vara med och bestämma (se fliken om föreningsstämma och styrelsearbete).

Styrelsen välkomnar förslag och synpunkter på hur föreningen sköts. Du kan även lämna in en motion samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.


Avgifter till föreningen:

Månadsavgiften fastställs av styrelsen och ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheterna. Därför är det allas ansvar att vara aktsamma om gemensamma ägodelar som tvättmaskiner, portar, lekplatser, buskar och träd med mera.


Överlåtelse av bostadsrätt:
Om du avser att sälja din bostadsrätt kontaktar du styrelsen innan överlåtelsen är undertecknad. Följande gäller:

- En överlåtelse måste vara skriftlig och upprättas i 3 exemplar (köpare/säljare/föreningen). Det är oftast mäklaren som ordnar med detta.

- Ansökan om medlemskap ska ske på föreningens blankett som kan laddas ner här. Medlemskapet ska vara godkänt för att köparen ska kunna flytta in.

- Om bostadsrätten är belånad måste lånet lösas i samband med överlåtelsen.

Uppgifter om belåning finns registrerat hos styrelsen och föreningen tar ut en överlåtelseavgift.


Pantförskrivning av bostadsrätt:
Om du vill belåna din bostadsrätt kontakta din bank. Föreningens uppgift är att registrera pantförskrivningen. Vid lösen av lån skickar panthavaren bekräftelse till föreningens styrelse för avregistrering.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren vid varje nytt lån.


Andrahandsuthyrning av bostadsrätt:
Bostadsrättsföreningen Prosten tillåter inte medlemskap om avsikten är att hyra ut lägenheten i andra hand. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs styrelsens godkännande. Godkännande kan till exempel ges vid:


- Tillfälligt jobb på annan ort (begränsad tid/eventuell förlängning)
- Studier på annan ort (begränsad tid/eventuell förlängning)
- Utlandstjänstgöring (begränsad tid/eventuell förlängning)
- Provboende (samboförhållande) (max ett år)
- Sjukdom (begränsad tid)
- svårighet att sälja lägenheten (max ett år)


En skriftlig ansökan (blankett finns hos styrelsen) sänds till styrelsen. Bostadsrättsinnehavarens namn ska stå kvar på brevlåda och informationstavla i trapphuset. Bostadsrättsinnehavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.


Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler. Du måste bekräfta att du förstått ditt ansvar för dina hyresgäster i samband med att din uthyrning godkänns.


Underhållsansvar:
Föreningen ansvarar för underhåll av föreningens hus med undantag för lägenheternas inre. Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad underhålla lägenheten och tillhörande övriga utrymmen.

Till lägenhetens inre räknas bland annat:

- Rummens väggar
- Golv och tak
- Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen
- Glas och bågar i lägenhetens ytter/innerfönster
- Lägenhetens ytter- och innerdörrar


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar inte för reparationer av de stamledningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet (fram till proppskåpet) och ventilation som föreningen försett lägenheten med.


Mer information om vad som gäller för Brf Prosten specifikt finns i § 36 i föreningens stadgar och här.