Enligt § 46 i Stadgarna för Bostadsrättsföreningen Prosten ska bostadsrättshavaren utöver de föreskrifter som finns i Stadgarna rätta sig efter de särskilda ordningsregler föreningen meddelar. Brister med detta kan ligga till grund för att medlemskapet sägs upp varpå bostadsrättshavaren kan bli uppsagd till avflyttning.


Behandla dina grannar som du själv vill bli behandlad och betrakta husen och gårdarna som dina egna. Du kan ladda ner ordningsreglerna här.


Störning:
För den gemensamma trivseln visa respekt för dina grannar och tänk på att husen är lyhörda.

22:00 – 07:00 får inget oväsen förekomma i fastigheterna. Håll en rimlig ljudnivå oavsett tid på dygnet.

Efter 20:00 ska det vara tyst på lekplatsen och efter 21:00 ska det vara tyst på föreningens grillplatser.

Meddela dina grannar om du skall göra en större reparation (även om det är dagtid) eller ha fest.


Upplever du att någon granne stör dig vid upprepade tillfällen och inte slutat trots att du försökt prata med denne - kontakta styrelsen.


Du som innehavare ansvarar för att boende/inneboende, andrahandshyresgäster och gäster i lägenheten följer ordningsreglerna. 


Rökning:
Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen (portar, trappor, källarförråd, tvättstugor mm) och på föreningens allmänna platser (lekplatser samt utrymmet utanför Monica på Hörnet).


Rökning på balkonger kan upplevas som störande för de omkringboende – visa hänsyn. Det är totalt oacceptabelt att slänga fimpar eller annat skräp från balkongen.


Rök inte utanför portarna då röken går rakt in till de omkringboende.


Brandsäkerhet:
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera och ersätta batterierna.


Av brandsäkerhetsskäl är förvaring av någon form förbjudet i trapphus, entréer och källargångar. Barnvagnar, cyklar och annat som står i vägen kan göra släckningsarbetet svårare vid en brand.


Du får heller inte förvara skohyllor, mattor eller soppåsar utanför din dörr.


Gemensamma utrymmen:
Vi vill ha det prydligt i föreningen.

Städa efter dig i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga och bastu (se separata regler). Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta i trappuppgången. Eventuella andrahandshyresgäster ska ha c/o adress.


Husdjur:
Ha uppsikt över husdjur så att de inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten.


Grillning:
Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att grilla på balkongen. För bostadsrättsinnehavare med altan rekommenderar vi att grillning sker på säkert avstånd från huset. Var hänsynsfull mot dina grannar och tänk på att rök och os från grillen kan vara störande. Använd gärna någon av föreningens tre grillplatser.


Blomlådor:
Oavsett årstid ska blomlådor placeras på insidan av balkongräcket. Sadelkrukor får hängas på balkongräcket om förankring sker med buntband eller med därför avsedd säkerhetsanordning.


Tvättstugor:
För särskilda ordningsregler för tvättstugorna se separat dokument.


Avfallshantering:
För avfallshantering se separat dokument.


Bastu:
För särskilda ordningsregler för bastun kontakta styrelsen.