Tvättstugeregler


Adress och ”öppettider”
Tvättstuga finns på Lantmätarvägen 15 och Byggmästarvägen 3 och ström till dessa är påslagen mellan klockan 07.00 – 21.30.

För vad och vem
Tvättstugan är för de som bor i föreningen och får endast användas till hushållstvätt. Vid tvätt av bygel-BH ska tvättpåse användas. Varje användare ansvarar för att följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga reparationer förebyggs.

Boka tid
Till varje lägenhet hör ett tvättlås med vilket tid bokas på tavlan i entrén till tvättstugan. Sätt låset på pausraden eller en ny tid så fort tvätten är avklarad. Om den som bokat pass inte påbörjat tvätt inom 30 minuter har annan medlem rätt att utnyttja tvättstugan i stället. Torkrummet får användas i max 30 minuter efter avslutat pass.

Städning
Den som använt tvättstugan har skyldighet att städa de ytor som använts:
 
- Stäng av maskiner och timern till torkrummet
- Rengör luddfiltret i torktumlaren
- Sopa och torka golv
- Torka av maskiner och diskbänk
- Skölj ur skurmopp och använda trasor

Stäng alltid dörren till tvättstugan försiktigt
Ta hänsyn till de som bor i anslutning till tvättstugan genom att alltid stänga dörren försiktigt vid in- och utpassering.

Felanmälan
Om något går sönder finns blankett för felanmälan utanför styrelserummet på Lantmätarvägen 15 eller som pdf att ladda ner här

© Copyright 2012. All Rights Reserved.