TV, telefoni & bredbandNy bostadsrättsinnehavare kontaktar nybeställningsservice hos Telenors kundservice på 020-222 222 och beställer nytt abonnemang.


Den som flyttar säger upp abonnemanget och returnerar utrustningen. Den som flyttar kan också be Telenors kundservice om en överlåtelseblankett som denne och den nya lägenhetsinnehavaren signerar och skickar tillbaka. När Telenor mottagit blanketten skrivs abonnemanget och utrustningen över på den nya innehavaren.


Styrelsen tar ut en obligatorisk månadsavgift för TV, telefoni och bredband.


Länk till:

    Gruppanslutning och TV-paket    © Copyright 2012. All Rights Reserved.