Trivselregler


Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att följa trivselregler för Brf Prosten. Du som innehavare ansvarar för att boende/inneboende, andrahandshyresgäster och gäster i lägenheten följer trivselreglerna. Behandla dina grannar som du själv vill bli behandlad och betrakta husen och gårdarna som dina egna.


Störning
För den gemensamma trivseln visa respekt för dina grannar. Håll en rimlig ljudnivå oavsett tid på dygnet. Inget oväsen får förekomma mellan 22.00 - 07.00! Meddela dina grannar om du skall göra en större reparation eller ha fest. Detta gäller även på föreningens uteplatser.


Brandsäkerhet
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera och ersätta batterierna.

Av brandsäkerhetsskäl är förvaring av någon form förbjudet i trapphus, entréer och källargångar. Barnvagnar, cyklar och annat som står i vägen kan göra släckningsarbetet svårare.


Gemensamma utrymmen
Vi vill ha det prydligt i föreningen. Städa efter dig i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga och bastu. Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta i trappuppgången. Eventuella andrahandshyresgäster ska ha c/o adress.


Husdjur

Ha uppsikt över husdjur så att de inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten.


Grillning

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att grilla på balkongen. För bostadsrättsinnehavare med altan rekommenderar vi att grillning sker på säkert avstånd från huset. Var hänsynsfull mot dina grannar och tänk på att rök och os från grillen kan vara störande. Använd gärna någon av föreningens tre grillplatser. Grillgaller och sällskapsspel att låna finns i cykelförråden.


Rökning
Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen och på föreningens allmänna platser (lekplatser samt utrymmet utanför Monica på Hörnet). Rökning på balkonger och utanför portar kan upplevas som störande för de omkringboende – visa hänsyn.


Blomlådor
Oavsett årstid ska blomlådor placeras på insidan av balkongräcket. Sadelkrukor får hängas på balkongräcket om förankring sker med buntband eller med därför avsedd säkerhetsanordning.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.