Fastigheten 


Fastigheterna byggdes 1963-1964. Fastighetsbeteckningen är Bro Prästgården 1:49 i Upplands-Bro kommun och lägenheter finns på:


Byggmästarvägen 3, 5, 7
Lantmätarvägen 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Målarvägen 4, 6, 8


Fastighetsarealen är 15 639 m2 och bostadsarealen är 6 549 m2.

På tomten finns 5 flerbostadshus med 3 våningar och 108 bostadslägenheter fördelat på:
18 ettor
65 tvåor
11 treor
14 fyror


Därutöver finns två lokaler för uthyrning.


Föreningen har 94 parkeringsplatser (varav 8 med laddbox) och 28 garageplatser.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.