Lägenheten och ditt boende


Som boende i föreningen ansvarar du för att dina gäster som vistas i din lägenhet eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna.


Nycklar från föreningen går till ytterport, avfallsmoloker, tvättstugor och förrådsutrymmen. Finns behov av fler nycklar kan dessa beställas mot en avgift hos styrelsen. Föreningens medlemmar ansvarar själva för nycklar till lägenheten.

TV, telefoni och bredband (se separat flik)

Föreningen tillämpar sortering av matavfall och övriga brännbara sopor som slängs i avfallsmoloker. Lämna aldrig sopor i trappuppgångar eller utanför avfallsmolokerna. 


Boende på Lantmätarvägen 15-21 samt Målarvägen 4-8 kastar sopor i behållaren i korsningen Lantmätarvägen/Målarvägen.


Boende på Byggmästarvägen 3-7 samt på Lantmätarvägen 23-31 kastar sopor i behållaren vid Lantmätarvägen 27.


Påsar för matavfall finns att hämta bland annat i Brohuset, ICA Supermarket, MatÖppet, kretsloppscentralen i Skällsta och Kommunhuset på Furuhällsplan i Kungsängen. Ett begränsat antal påsar finns också i mangelrummen i tvättstugorna.


För mer information om vår källsortering se här eller läs om sortering av matavfall och övriga brännbara sopor på kommunens hemsida.


I Bro Centrum finns sorteringskärl för glas, metall, plast, kartong samt tidningar. I Skällsta Industriområde finns en kretsloppscentral som tar emot grovsopor samt farligt avfall.


Lägenhetsförråd
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att det inte förvaras brandfarliga vätskor eller varor i förråden.


Grannsamverkan
Grannar i samverkan är det bästa skyddet mot tjuven. Be någon granne ta hand om posten när du reser bort så att inte post blir liggande och signalerar att du är på resa.


Ohyra
Ohyra i lägenheten ska omedelbart anmälas till styrelsen.


Felanmälan
Anmäl genast fel eller brister som uppstår i lägenheten som kan skada fastigheten till styrelsen. Blankett för felanmälan finns utanför styrelserummet på Lantmätarvägen 15 eller som PDF att ladda ner här. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel som får en större skada till följd.


Bostadsrättsinnehavaren kan utföra enklare renovering som att måla om, byta tapeter eller andra mindre kosmetiska ändringar i lägenheten utan särskilt tillstånd.


Vid mer omfattande ombyggnationer måste särskilt tillstånd sökas enligt § 44 i föreningens stadgar och ansökningsblankett tillhandahålls av styrelsen Detta gäller till exempel ändring av befintliga avloppsledningar, värme eller vatten. För arbeten som kräver ingrepp i elektronik, ventilation eller vatten/avlopp krävs att arbetet utförs av en certifierad fackman och i ansökan måste framgå vem som kommer att utföra arbetet.


Våtrumsarbeten utförs i enlighet med AB Svensk våtrumskontroll (GVK). Mer information
på www.gvk.se eller telefon 08-702 30 90. Avloppsstammarna är renoverade med reliningmetoden.


Bostadsrättsinnehavare får under inga omständigheter utföra ändringar som kan vara till men för annan lägenhetsinnehavare eller för bostadsrättsföreningen.


Tvätt- och diskmaskin i lägenhet ska monteras av fackman. Diskmaskin ska vara kopplad till kallvatten och läckageskydd ska vara monterat.


Vid byte av köksfläkt/spiskåpa rekommenderas att kolfilterfläkt monteras. Blockera inte eller ”bygg in” ventilationsdonet vid montering. Kontakta styrelsen om du är osäker.


Tilluftsventilerna över fönstren ska rengöras regelbundet. För information om underhåll se här.


Parabol, markis eller utomhusantenn
Särskilda regler gäller för att sätta upp parabolantenn, markis och utomhusantenn. Kontakta styrelsen för information och tillstånd.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.