Kontakt  


Styrelsen nås via mejl till brfprosten@gmail.com eller på telefon 0709-20 34 70 (telefonsvarare).


Datum för samtliga styrelsemöten samt kontaktuppgifter för enskilda styrelsemedlemmar går att hitta i alla portar eller ladda ner som pdf här.


Blankett för felanmälan finns i tvättstugan på Lantmätarvägen 15 och anmälan lämnas i styrelserummets brevinkast på samma adress. Den kan även laddas ner här.


Vid akuta ärenden kontakta någon i styrelsen.

Föreningens medlemmar driver en grupp på Facebook "Vi boende i Brf Prosten, Bro" där du kan ansöka om medlemsskap.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera