tvättstuga

Tvättstuga


Var finns tvättstugorna?

Tvättstuga finns på Byggmästarvägen 3 och Lantmätarvägen 15.

Tvättpass från 07.00-21.00.

Tänk på att strömmen till tvättstugan är avstängd mellan 21:30 – 07:00.


Att boka tvättid.

Till varje lägenhet hör ett tvättlås med vilken man bokar sin tvättid på tavlan i entrén till tvättstugan.

Om bokad tid inte påbörjats inom 30 minuter har annan medlem rätt att utnyttja tiden.

Torkrummet får användas 30 minuter in på nästa tvättpass.


Regler för tvättstugan

Tvättstugan får endast användas till hushållstvätt, och enbart nyttjas av de boende i föreningen på ovan angivna tider.


När du använder maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det ditt ansvar att noggrant följa de bruksanvisningar och skötselföreskrifter som finns anslagna i tvättstugan, så att onödiga skador undviks.


Självklart städar man och gör rent efter sig innan lokalen lämnas.

Skulle bostadsrättsinnehavare allvarligt missköta sig i tvättstugan, och trots tillsägelse inte vidta rättning, har styrelsen rätt att frånta bostadsrättsinnehavaren rätten att använda tvättstugan.


Felanmälan

Om någon maskin är trasig eller går sönder skriv en felanmälan och lämna i styrelserummets brevinkast, Lantmätarvägen 15.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera