trivselreglerTrivselregler


Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att följa trivselregler för Brf Prosten.


Behandla dina grannar som du själv vill bli behandlad, och betrakta husen och gårdarna som dina egna, det är ju det de är.


Störning

För den gemensamma trivseln, tänk på dina grannar; Väsnas inte mellan 22.00-07.00.


Om du skall göra en större reparation i lägenheten, eller ha fest, meddela dina grannar.


Brandsäkerhet

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera och ersätta batterierna.


Av brandsäkerhetsskäl är förvaring av någon form i trapphus, entré eller källargång förbjudet.


Nödutrymning – stanna upp för en minut och tänk dig att en brand slår ut belysningen i fastigheten och att du och din familj, i totalmörker, ska springa nerför trapporna. Man ser då inte barnvagnar, skor, cyklar, torkmattor och annat som trots förbud står i trapphuset.


Tänk på Er egen säkerhet och tala med grannarna om vikten av att det är tomt i trapphusen. Det är bra att alltid ha en fungerande ficklampa i hallen som man lätt hittar vid en olycka


Barnvagnar, cyklar och dylikt som står i trapphusen kan också vara gömställen för panikslagna barn, och gör brandmännens arbete svårare. Prova att blunda när du tar dig ner i trappan så förstår du bättre vikten av att det inte står prylar i vägen!


Gemensamma utrymmen

Städa efter dig i gemensamma utrymmen, som tvättstuga och bastu.


Vi vill ha det prydligt i vår fina förening. Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta på lägenhetsdörrar eller i trappuppgången.

Eventuella andrahandshyresgäster ska ha C/O adress.


Husdjur

Ha tillsyn över husdjur så att de inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten. Om ni behöver täcka för balkongen enligt lag, tänk på att det måste finnas tillträda för föreningens hantverkare.


Grillning

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att grilla på balkongen, och för bostadsrätts-innehavaren med altan rekommenderar vi att grillning sker på säkert avstånd från huset.


Tänk på att rök och os kan störa dina grannar, och använd gärna föreningens grillplatser.


Blomlådor

Oavsett årstid ska blomlådor placeras på insidan av balkongräcket. Sadelkrukor får hängas på balkongräcket om förankring sker med buntband, eller med därför avsedd säkerhetsanordning.


Rökning

Rökning i fastighetens allmänna utrymmen är inte tillåtet.

Tänk på att en rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande för de omkringboende. Visa den hänsyn du vill att andra visar dig!


Lägenhetsförråd

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att det inte förvaras brandfarliga vätskor eller varor i förråden.


Grannsamverkan

Locka inte tjuven. Ibland fungerar det inte med lagring av post, be någon granne ha koll på din brevlåda. Grannar i samverkan är det bästa skyddet mot tjuven.


Ohyra

Ohyra i lägenheten ska omedelbart anmälas till styrelsen.Var aktsam och vårda föreningens egendom.


Parabol, markis eller utomhusantenn

Särskilda regler gäller för att sätta upp parabolantenn, markis, utomhusantenn. Kontakta styrelsen för information och tillstånd.


Felanmälan

Anmäl genast fel eller brister som uppstår i lägenheten till styrelsen. Blankett för felanmälan finns utanför styrelserummet, Lantmätarvägen 15. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.


Tänk på att du som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att boende/inneboende och andrahandshyresgäster i lägenheten följer trivselreglerna.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera