lägenheten

Lägenheten och ditt boende

Din lägenhet

Som boende i föreningens lägenhet ansvarar du för att alla som vistas i din lägenhet eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna.


Nycklar

Lägenhetsnyckeln går till lägenheten, porten och avfallsmoloker. Husmorsnyckeln går till ytterport, tvättstugor, förrådsutrymmen och avfallsmoloker. Om fler lägenhets/husmorsnycklar önskas kan

dessa beställas hos styrelsen mot betalning.


Bredband/TV och Telefoni

Bredband med tillhörande tjänster är indraget i fastigheten och tillhandahålls av Telenor. Föreningen tillhandahåller bredband 250Mbit, TV-Bas, samt bredbandstelefoni till en obligatorisk extrakostnad om 150 kronor/månad. För att ta del av detta, kontakta Telenor.


I samband med flytt gäller följande

Bostadsrättsinnehavaren som flyttar ut ringer till Telenors kundservice (0770-777 000) för att säga upp sitt abonnemang och returnerar därefter utrustningen. När den nya bostadsrättsinnehavaren flyttar in ringer de till nybeställningsservice på samma telefonnummer och beställer abonnemang.


Ett alternativ är att bostadsrättsinnehavaren som flyttar ut ber Telenors kundservice om en överlåtelseblankett som denne, och den nya lägenhetsinnehavaren, signerar och skickar tillbaka.

När Telenor mottagit den skrivs abonnemanget och utrustningen över på den nyinflyttade


Hushållssopor

Vad gör jag med mat-/restavfall?


Byggmästarvägen 3-7, samt Lantmätarvägen 23-31 ska kasta sina sopor i behållaren

vid Lantmätarvägen 27.


Lantmätarvägen 15-21, samt Målarvägen 4-8 ska kasta sina sopor i behållaren i korsningen Lantmätarvägen- Målarvägen.


Föreningen tillämpar sortering av matavfall, och för information samt påsar kontakta Upplands-Bro Kommun (08-581 690 00). Det finns ett mindre antal påsar att hämta i mangelrummen.

Sopor får aldrig lämnas i trappuppgångar eller utanför avfallsmolokerna.


Återvinningscentral

I Bro Centrum finns sorteringskärl för förpackningar såsom glas, metall, plast, kartong samt tidningar.


Övrigt avfall

Kretsloppscentral finns i Skällsta industriområde och tar emot grovavfall av olika materialtyper samt farligt avfall.


Tvättmaskiner i lägenheter

Tvättmaskin får monteras i lägenheten. Installation ska ske av fackman.


Diskmaskin i lägenheter

Diskmaskin ska vara kopplad till kallvatten, läckageskydd ska vara monterat. Installation ska ske av fackman.


Renovera

Om du vill måla om, byta tapeter eller utföra mindre, kosmetiska ändringar i lägenheten ställer stadgarna inga särskilda krav på bostadsrättsinnehavaren.


Däremot behöver du, enligt § 44 i föreningens stadgar, söka tillstånd hos styrelsen innan du påbörjar mer omgripande ombyggnationer av din bostadsrätt. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten utgör alltid en väsentlig förändring. För arbeten som kräver ingrepp i elektronik, ventilation eller vatten/avlopp krävs att arbetet utförs av en certifierad fackman, och i din ansökan måste du ange vem som kommer utföra arbetet.


Ansökningsblankett får du av styrelsen.


Du får under inga omständigheter utföra ändringar som kan vara till men för annan lägenhetsinnehavare, eller för bostadsrättsföreningen.


Ventilation

Vid utbyte av köksfläkt/spiskåpa rekommenderas att kolfilterfläkt monteras. Tänk också på att inte blockera eller ”bygga in” ventilationsdonet. Är du osäker, vänligen kontakta styrelsen.
© Copyright 2012. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera